”Certifieringsprogrammet” – avancerad diplomutbildning i coaching

Certifieringsprogrammet uppfyller de utbildningskrav som ICF ställer vid en PCC-certifiering. Utveckla dina coachkompetenser och kom ett steg vidare som Professionell Coach!

 

Beskrivning av utbildningen

Certifieringsprogrammet – en avancerad fördjupning
Pris: 14 500 ex moms
Målgrupp: Utbildade, certifierade, diplomerade coacher

Beskrivningen av utbildningen
Denna diplomutbildning i coaching är en avancerad påbyggnadsutbildning för redan utbildade coacher. Utbildningsinnehållet bygger på en fördjupning av International Coach Federations kärnkompetenser och kan utgöra underlag för din PCC-certifiering hos ICF. Stor vikt kommer även att läggas på din egen utveckling. Detta arbetar vi med i avsnittet ”Personal Foundation as a coach”. Denna utbildning tar dig ett steg vidare, en nivå högre, som coach. Du blir ännu mer professionell och med nyvunnen säkerhet och kompetens i din roll som coach utstrålar ditt karisma livsenergi och glädje. Utbildningen är upplevelsebaserad med många övningar.

Förkunskapskrav
Förkunskapskrav är att du genomfört 60 utbildningstimmar inom ICF eller genom någon annan coachsammanslutning. Vill du ansöka om PCC-certifiering är det ett krav att utbildningstimmarna baserar sig på ICF kvalitetskriterier. Har du utbildningstimmar från någon annan coachsammanslutning kan du använda dessa utbildningstimmar från Certifieringsprogrammet till ACC-certfiering inom ICF.

10 mentorcoachtimmar på PCC-nivå ingår i vårt Certifieringsprogram

Akademi Coachstjärnan är nu inne i en kvalitetssäkringsprocess hos ICF nu vilket betyder att vi kommer att ha 2 olika ackrediteringar på våra diplomerade coachutbildningar. En tredje ackreditering CCE har vi också sedan tidigare på våra korta påbyggnadskurser. Detta är ytterligare en kvalitetshöjning.

Den grundläggande diplomerade coachutbildningen (72 tim) är ackrediterad hos ICF med ASCTH och kommer så att förbli, dvs där har du redan ditt diplom.

Den nya kvalitetssäkringen kallas ACTP (ca 135 utbildningstimmar totalt sammanräknad med den grundläggande coachutbildning du redan gått).

Den ACTP ackrediterade coachutbildningen innefattar 2 delar: den grundläggande diplomutbildningen (som du redan gått) och det nya Certifieringsprogrammet på PCC-nivå.

Nedan finns en kortfattad beskrivning och vad det ger dig för fördelar att komplettera med Certifieringsprogrammet.

Nyhet: Avancerad Diplomutbildning ”Certifieringsprogrammet” 7 dagar. Denna utbildning ersätter vår Avancerade diplomutbildning med kognitiv inriktning. Skillnaden är att nya Certifieringsprogrammet har följande fördelar:

Om du ska söka ACC certifiering ingår 10 timmar mentorcoaching och du får dessutom ca 60 utbildningstimmar som du kan använda vid förnyande av din ACC. eller som underlag när du ska söka en högre certifiering PCC.

Om du ska förnya din ACC certifiering med 40 utbildningstimmar och 10 mentorcoaching så ingår detta i Certifieringsprogrammet. Du behöver endast gå denna utbildning för förnyelse av ACC/PCC.

Du kommer att få ett nytt diplom att du genomgått en ”lång” coachutbildning som är ackrediterad ACTP istället för ASCTH som du har nu.

Du fördjupar dina coachkunskaper till en ny nivå eftersom Certifieringsprogrammet leder till PCC nivå. Vi har fokus på styrkebaserad coaching med vetenskapliga rötter inom både kognitiv och positiv psykologi.

Besök våra infoträffar

fyr_vagor_500_280

Målgrupp

Förkunskapskrav: 60 coachspecifika utbildningstimmar från Akademi Coachstjärnan AB (eller likvärdig aktör).

Efter utbildningen:

  • Du kan certifiera dig på ACC-nivå (du behöver då 100 egna coachtimmar)
  • Du kan certifiera dig på PCC-nivå (du behöver då 500 egna coachtimmar)
  • Du kan förnya din certifiering med 40 CCE timmar
  • Du kan satsa på coachingyrket och känna dig professionell i din coachroll
  • Du har tagit din coachroll till en ny avancerad nivå

Utbildningens upplägg

Utbildningen är totalt 79 timmar och sträcker sig över 4-5 månader. Under utbildningen får du tillgång till coachande handledning/supervision av våra lärare samt till en egen coach i gruppen.

Två PCC-certifierade lärare under hela utbildningstiden. Ansvarig kursledare är Margareta Sundin PCC-certifierad coach inom ICF. Några av utbildningens fokusområden kommer att vara Positiv psykologi, ACT-baserad coaching och Kognitiv beteendecoaching. Att arbeta med värderingar knutna till organisationers mål och visioner är ytterligare ett avsnitt. Utveckling av ditt ”varumärke” som coach löper som en röd tråd under utbildningen.

Ur innehållet

Fördjupning och träning av ICF:s 11 kärnkompetenser på PCC-nivå
Supervision med feedback
Positiv psykologi och coaching (fokus på styrkor och flow-begreppet)
Emotionell och själslig intelligens i coaching
Thomas Leonards livsprincer
Personal Foundation as a Coach
ACT-baserad coachingKognitiv beteendecoaching
Olika coachingverktyg och coachingmodeller

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

icf_200_100

Kursansvarig

Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
PCC-certifierad Coach ICF, Internationell Assessor International Coach Federation.
Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail