Personligt ledarskap ”Livsbalansen” Kurs 1-3 dag

(ges även som individuell coaching)

Undervisningsform ”Coachande Workshop”

Korta föreläsningar varvas med upplevelsebaserade övningar. Med hjälp av lösningsfokuserad coaching tar du själv fram de optimala lösningarna för just dig.

Planering sker alltid i samråd med Dig som beställare. Jag hjälper Dig skräddarsy Dina målinriktade insatser.

Utveckla en egen grund att stå på som människa och ledaren i ditt eget liv!

Personligt ledarskap (Self Management) handlar om hur vi leder och dirigerar oss själva och hur vi använder vår mentala och emotionella kapacitet i olika situationer. Utveckling leder till självkännedom, bättre självförtroende och självkänsla. En positiv självbild är grunden för att ta ansvar över sitt liv, bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter. Vi blir mer effektiva, ökar vår motivation och känner livsglädje.

Det personliga ledarskapet handlar inte om ditt förflutna utan det handlar om hur du vill utforma din framtid.

stege_500_280

Under detta coachprogram uppnår du följande

 • Du lär dig prioritera målmedvetet och utvecklar strategier för att nå dit du vill.
 • Du får tekniker för att förverkliga dina drömmar och idéer i arbetet och privat.
 • Du blir mer strukturerad i ditt sätt att tänka och agera.
 • Du blir en bättre ledare i ditt eget liv.
 • Din motivation och livsglädje ökar.
 • Du får verktyg och tekniker för att utforma en handlingsplan.

Exempel på program innehåll

 • Coaching. Lösningsfokuserat förhållningssätt.
 • ”Copingstrategier”. Bemästra svåra situationer.
 • Målmedvetenhet. Visionstänkande. Visualisering.
 • Självbild. Personligt ansvar. Motivationsfaktorer.
 • Positiva beteendeförändringar (tanke, känsla och handling).
 • Intern och extern kontrolluppfattning.
 • Emotionell intelligens. (Integritet, initiativförmåga, självkontroll /disciplin).

Försvarsmekanismer. Konfliktbearbetning/kommunikation.
Livsstilens betydelse.
Individuell handlingsplan för det egna ledarskapet.

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

[form form-2]

icf_200_100

Kursansvarig

Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
PCC-certifierad Coach ICF, former Internationell Assessor International Coach Federation.
Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail