Executive Coaching – Modern chefsutveckling

Akademi Coachstjärnan AB erbjuder Executive Coaching, ett engelskt begrepp som betyder coaching för chefer i ledande positioner. Våra coacher är internationellt certifierade och har gedigen kompetens och erfarenhet inom ledarområdet.

”Your Personal Coach – YPC” – programmet är ett specialdesignat och skräddarsytt ledarprogram för dig som har en ledande befattning. Energi Fokus Struktur är ledstjärnor.

Din Personliga Coach lyssnar, stöttar, uppmuntrar, utmanar och finns där när du är i behov av en lyssnande positiv samtalspartner.

Din Personliga Coach arbetar efter en lösningsfokuserad samtalsmetod som hjälper dig att åstadkomma de resultat du vill uppnå i ditt liv. Genom att delta i programmet får du även prova på kompletterande modeller och tekniker inom coaching. En viktig del av programmet handlar om att öka din självkännedom och att stärka ditt inre personliga ledarskap.

Till vem vänder sig ”Your Personal Coach – YPC” programmet?

 • Du är ny i din ledarroll och behöver stöd för att utveckla ditt ledarskap.
 • Du vill nå personlig framgång mot uppsatta mål.
 • Du vill hitta nya förhållningssätt till arbetet och till livet i stort för att skapa bättre balans.
 • Du bär på en dröm som du ännu inte har realiserat.
 • Du vill utveckla ditt företag och bli framgångsrik.

”Your Personal Coach – YPC” – programmet hjälper dig att:

 • planera och tänka mer strategiskt för att nå de resultat du önskar.
 • hantera stressiga situationer och energikrävande konflikter.
 • prioritera målmedvetet och förmedla mål och visioner på ett övertygande sätt.
 • kartlägga dina värderingar, öka din integritet och tillämpa gränssättningar.
 • få dina relationer att fungera bättre.
 • öka din motivation, bli mer kraftfull och må bättre.
 • öka din självkännedom och bli stärkt i din roll som ledare.

stege_500_280

Vad händer när jag bestämt mig för att utvecklas i min ledarroll genom ”Your Personal Coach – YPC” programmet?

Coachprogrammet inleds med ett startmöte, där du och Din Personliga Coach lär känna varandra lite. Vill du efter detta möte ingå i programmet med Din Personliga Coach undertecknar ni den gemensamma coachingöverenskommelsen. Ni träffas sedan ca 2- 3 tillfällen / mån. Samtalets längd brukar vara ca 45 minuter- 1 timme. Telefoncoaching är ett populärt alternativt sätt att arbeta. Genom telefonen får du möjlighet att för egen del välja tid och plats. Du som klient styr innehållet i samtalen helt efter dina egna behov. Mellan dessa tillfällen har du fri tillgång till Din Personliga Coach via mejl eller extra möte /telefonsamtal. Din Personliga Coach sporrar dig att växa mot nya mål.

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

[form form-2]

icf_200_100

Kursansvarig

Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
PCC-certifierad Coach ICF, Internationell Assessor International Coach Federation.
Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail