”Individen har eget ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande”

Det lönar sig att utbilda chefer och medarbetare i stresshantering. Förändringar i organisationen, allt högre tempo och bristande värdegrunder leder till stress, otrivsel och utebliven arbetsglädje. Minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Förebygg utbrändheten. Detta är en vinnande strategi som på sikt leder till ett friskare företag med ökad motivation och arbetslivsglädje för alla.

Åtgärdsprogram

Att arbeta med stresshantering på arbetsplatsen kan ske i olika former, allt efter behov och målgrupper: Föreläsning, Seminarier, Workshops, Gruppträffar, Stödsamtal (enskilt) och Strategigrupper (för redan sjukskrivna). Planering sker alltid i samråd med Dig som beställare för att uppnå målinriktade skräddarsydda insatser.

Exempel på innehåll i Stresshanteringsprogrammet

  • Kunskaper om stress. Vad är stress? Signaler, symtom och stressorer.
  • Aggressivitetsstress. Uppgivenhetsstress. Utbrändhet. Livsstilens betydelse.
  • Typ-A beteende. Krav-kontrollmodellen.
  • Förebyggande åtgärder mot arbetsrelaterad – och individrelaterad stress.
  • Min egen stress – självkännedom. Stressjournal. Tidsplanering. Attityder.
  • Mönster och roller i mitt liv (delpersonligheter).
  • Motivation och livsglädje. Om viljans betydelse. Det egna ansvaret.
  • Mål och drömmar. Om förändringar . Egen coachingplan mot stress.
  • Avslappningsövningar, guidade meditationer och andra praktiska övningar.

fyr1_500_280

Föreläsning   Seminarier   Workshops   Gruppträffar   Stödsamtal

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

[form form-2]

icf_200_100

Kursansvarig

Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
PCC-certifierad Coach ICF, Internationell Assessor International Coach Federation.
Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail