Gruppcoaching ”Att lyckas tillsammans”

Förbättra motivationen och arbetsglädjen i teamet! Öka gnistan och inspirationen med hjälp av lösningsfokuserad coaching!

Den lösningsorienterade inställningen till att lösa personliga och mellanmänskliga svårigheter erbjuder ett konstruktivt sätt att undvika de fällor som ofta uppstår när man enbart fokuserar på problem. Innehållet bygger på Ben Furmans reteamingprogram.

Lösningsfokuserad coaching är ett förhållningssätt som innebär att man fokuserar på det som fungerar istället för det som inte fungerar. Mål, resultat och lärande sätts i fokus. Detta förhållningssätt ökar samarbetet och kreativiteten i arbetsgruppen samt bidrar till större förståelse för våra kommunikationsmönster.

”Att lyckas tillsammans” är en utbildning / ett coachprogram för arbetsgrupper som vill nå uppsatta mål och visioner, bli effektivare och skapa ett positivt arbetsklimat.
Programmet består av 4 faser; Kartläggning, målbeskrivning, nytänkande och fokus på framsteg.

 • Den första programfasen – Kartläggning
  ägnas åt beskrivning av målet / målen. I vilken riktning önskar arbetsgruppen utvecklas? Denna del handlar om olika metoder för målidentifiering och målformulering, att välja och prioritera mål, fokusera på fördelar med att uppnå målet samt beskriva mål och delmål.
 • Den andra programfasen – Målbeskrivning
  ägnas åt förberedelser för att uppnå målet/målen. Arbetsgruppen coachar fram användbara ideér om vad som kan göras för att uppnå önskade resultat. I denna del uppmärksammas varje gruppmedlems styrkor och resurser. En medvetenhet skapas om tidigare framgångar.
 • Den tredje programfasen – Nytänkande
  ägnas åt att lämna bidrag till att förverkliga målet, samt uppmärksamma nyligen gjorda framsteg i målets riktning. I denna fas bidrar var och en till att uppnå målet och noterar och beskriver sina och gruppmedlemmarnas framsteg.
 • Den fjärde programfasen – Fokus på framsteg
  ägnas åt förstärkning av de framsteg som gjorts. Gruppmedlemmarna arbetar fram konkreta handlingsstrategier och aktivitetsplaner för det fortsatta arbetet i processen att förverkliga målet / målen.

Det är teamets behov och mål som styr upplägget och utformningen av programmet.

workshop2_500_280

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

  Kontakt

  Dina uppgifter ovan lagras och används av Coachstjärnan. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.


  icf_200_100

  Kursansvarig

  Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
  PCC-certifierad Coach ICF, Internationell Assessor International Coach Federation.
  Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
  För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
  Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail