Det coachande ledarskapet – modern chefsutveckling

Modernt ledarskap innebär att se varje medarbetares resurser och att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat. Det innebär att vägleda och stötta – att coacha – så att varje medarbetare kan använda sin fulla potential.
Denna kurs är de 2 första dagarna på vår diplomutbildning. Läs mer på Diplomerad Coachutbildning

Kurs 2 dagar för dig som vill utveckla ditt sätt att kommunicera och lära dig coachingens grunder. Lär dig att coacha! Utvecklas i ditt arbete! Förbättra ditt ledarskap!

Efter deltagande i denna 2 dagars kurs kan du påbörja vår diplomutbildning till ett reducerat pris. Du har då redan tillgodogjort dig dag 1 och dag 2 och börjar således på dag 3 på diplomutbildningen. Diplomutbildningen är totalt 10 dagar och motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF (International Coach Federation) läs mer på www.coachfederation.org

Coaching skapar förutsättningar för att optimera individers och gruppers resurser. Det centrala inom coaching är förändring, att vara lyhörd och att ta ansvar. Coaching hjälper individer att öka sin motivation. Resultatet blir större flexibilitet och motivation till förändringar. Människor presterar för att de vill prestera. Coaching bygger på äkta engagemang.

Beskrivning av utbildningen

Syfte
Utbildningens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom coaching och hur coaching som samtalsmetod kan användas för att utveckla och förbättra ledarskapet.

Målgrupp
Personer som har en ledande befattning med eller utan personalansvar samt övriga personer som arbetar med det professionella (coachande) samtalet i olika sammanhang t ex i kundrelationer, i försäljningssammanhang och i lärande miljöer, t ex lärare, säljare, samordnare, utbildare.

Ur innehållet

 • Coachingens grunder i teori och praktik. Vad är coaching? Coachande samtal?
 • Lösningsfokuserad coaching. Vikten av mål- och resultatfokus.
 • Kommunikationsmönster, kroppsspråk och förhållningssätt (empati, ansvar).
 • Coaching som utvecklingsverktyg.
 • Coachingprocessen – hur gör du?
 • Coachingtekniker; aktivt lyssnande, effektfullt frågande mm.

Gratis introduktionskurs

En halv dags utbildning för att upptäcka professionell coaching. Vänder sig i första hand till dig som är intresserad av att utbilda dig inom coaching. Du får pröva olika coachverktyg.

Online Academy ZOOM

Alla introduktionskurser sker online via verktyget ZOOM.

Välj något av följande datum:

13 augusti (tis) 16.30-18.30
28 augusti (ons) 16.30-18.30
11 september (ons) 16.30-18.30

Nyhet: Frukostintro. Info om diplomerad coachutbildning, verktyg och lite prova på.

2 juli (tis) 08.00-09.30
14 augusti (ons) 08.00-09.30
4 september (ons) 08.00-09.30
18 september (ons) 08.00-09.30

Anmälan: mejla coachstjarnan@telia.com och ange även ditt mobilnummer

skratt_500_280

Utbildningens mål

Att deltagarna ska tillägna sig de kunskaper som behövs för att

 • använda ett coachande förhållningssätt som en aktiv del i ledarskapet.
 • använda de grundläggande samtalsteknikerna inom coaching såsom aktivt lyssnande, direkt kommunikation och effektfullt frågande.

Utbildningens upplägg

Teori varvas med många praktiska övningar (upplevelsebaserad pedagogik). Utbildningen anpassas efter målgruppen. De praktiska övningarna är baserade på deltagarnas konkreta verklighet.

Motivera andra till ökat lärande, bättre resultat och meningsfull utveckling!

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

  Kontakt

  Dina uppgifter ovan lagras och används av Coachstjärnan. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.


  icf_200_100

  Kursansvarig

  Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
  PCC-certifierad Coach ICF, former Internationell Assessor International Coach Federation.
  Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
  För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
  Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail