Retorik – en definition

Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. ”Konsten att övertyga” brukar man också säga att retorik innebär. Retoriken förmedlar kunskap om hur man talar inför andra och vinner deras stöd. Retoriken skapades i Grekland under antiken (400 f. Kr.) av Aristoteles. Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en grupp åhörare.

Kurs

2 heldagar Plats efter överenskommelse

Metod

På kursen bortser vi från all prestation och prestige. Kursen varvar teori med praktiska övningar. Genom improvisationsövningar, rollspel och enkla framträdanden lär du dig retorikens principer. Kursen avslutas med en paneldebatt.

fyr_500_280

Utbildningens upplägg

Syftet med kursen är att du genom systematiska, roliga och lättsamma övningar lär dig strukturera och språkligt disponera texter i olika talsituationer.
Genom denna kunskap kommer du att

  • bli mera säker och få större tilltro till din egen förmåga att framföra dina åsikter i olika talsammanhang.
  • få kunskap om argumentationsanalys.
  • lära dig hur en argumentation byggs upp.
  • tillägna dig förmågan att formulera och framföra argument.
  • få kunskap om retorikens historia, teori och centrala begrepp.
  • bli bättre på att framföra budskap, övertyga (sälja) och på att förhandla.

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

[form form-2]

icf_200_100

Kursansvarig

Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
PCC-certifierad Coach ICF, Internationell Assessor International Coach Federation.
Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail