Denna kurs utgör de 2 första dagarna på vår diplomutbildning.

Läs mer på Diplomerad Coachutbildning.

Kurs 2 dagar för dig som vill utveckla ditt sätt att kommunicera och lära dig coachingens grunder.

Efter deltagande i denna 2 dagars kurs kan du påbörja vår diplomutbildning till ett reducerat pris. Du har då redan tillgodogjort dig dag 1 och dag 2 och börjar således på dag 3 på diplomutbildningen. Diplomutbildningen är totalt 10 dagar och motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF (International Coach Federation) läs mer på www.coachfederation.org.

Pris: 5 900 kr ex moms.

Beskrivning av utbildningen

Coaching skapar förutsättningar för att optimera individers och gruppers resurser. Det centrala inom coaching är förändring, att vara lyhörd och att ta ansvar. Coaching hjälper individer att öka sin motivation. Resultatet blir större flexibilitet och motivation till förändringar. Människor presterar för att de vill prestera. Coaching bygger på äkta engagemang.

Målgrupp
Denna 2 dagars kurs vänder sig till alla som arbetar professionellt med kommunikation och samtal i syfte att motivera och utveckla andra, t ex chefer, säljare, lärare, rektorer, terapeuter, verksamhetsutvecklare, projektledare, samordnare etc.

Syfte
Att ge grundläggande kunskaper i coaching och hur coaching som samtalsmetod används för att motivera och inspirera andra till ökat lärande och förbättrade prestationer.

Ur innehållet

Coaching som grundsyn, förhållningssätt och samtalsmetod.
Coachingfärdigheterna enligt ICF.
Empati, bekräftelse, lyhördhet, aktivt lyssnande, fokus på klienten. Konsten att motivera, stärkande feedback mm.
Skillnaden mellan att klarlägga, hitta lösningar och uppmuntra. De kraftfulla frågornas betydelse.
Ramar för coachsamtalet, problemformulering, hinder och resurser, alternativa handlingsstrategier, måluppfyllelse mm.

nycklar_500_280

Utbildningens mål

Efter genomgången kurs har du tillägnat dig följande kunskaper och färdigheter:

 • Kompetens att genomföra ett enkelt coachsamtal med hjälp av Aktivt lyssnande och Kraftfulla frågor
 • En förmåga att genom kommunikation och självinsikt skapa handling och lärande.
 • Ramar för en effektiv struktur i coachsamtalet

Metod ”Föreläsande Workshop”

Kursen innehåller kortare genomgångar, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Du får lära dig ett strukturerat arbetssätt som underlättar när du ska börja tillämpa coaching på din egen arbetsplats. Många roliga och inspirerande coachövningar, där du både är klient och coach, utgör en stor del av de upplevelsebaserade momenten.

Gratis introduktionskurs

En halv dags utbildning för att upptäcka professionell coaching. Vänder sig i första hand till dig som är intresserad av att utbilda dig inom coaching. Du får pröva olika coachverktyg.

Online Academy ZOOM

Alla introduktionskurser sker online via verktyget ZOOM.

Välj något av följande datum:

13 augusti (tis) 16.30-18.30
28 augusti (ons) 16.30-18.30
11 september (ons) 16.30-18.30

Nyhet: Frukostintro. Info om diplomerad coachutbildning, verktyg och lite prova på.

2 juli (tis) 08.00-09.30
14 augusti (ons) 08.00-09.30
4 september (ons) 08.00-09.30
18 september (ons) 08.00-09.30

Anmälan: mejla coachstjarnan@telia.com och ange även ditt mobilnummer

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

  Kontakt

  Dina uppgifter ovan lagras och används av Coachstjärnan. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.


  icf_200_100

  Kursansvarig

  Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
  PCC-certifierad Coach ICF, former Internationell Assessor International Coach Federation.
  Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
  För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
  Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail