Online Academy

Från april 2020 genomför vi våra kurser och utbildningar digitalt via verktyget ZOOM.

Efter Coronatider

kommer vi erbjuda kurser och utbildningar både på plats och online.

workshop2_500_280

Diplomerad coachutbildning

En avancerad utbildning som syftar till ICF ACC-certifiering. Utbildningen ges 2 dagar vid 5 olika tillfällen över ca 4 månader.

old_town_500_280

Diplomerad coachutb. intensiv

En avancerad utbildning som syftar till ICF ACC-certifiering. Intensivutbildningen ges under 5 dagar + 2 dagar.

fyr_vagor_500_280

Certifieringsprogrammet

är en avancerad påbyggnadsutbildning för redan utbildade coacher. Stor vikt kommer även att läggas på din egen utveckling.

nycklar_500_280

Coachens samtalsverktyg

Coaching skapar förutsättningar för att optimera individers och gruppers resurser. Det centrala inom coaching är förändring, att vara lyhörd och att ta ansvar. Coaching hjälper individer att öka sin motivation.

skratt_500_280

Coachande ledarskap

Modernt ledarskap innebär att se varje medarbetares resurser och att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat. Det innebär att vägleda och stötta – att coacha – så att varje medarbetare kan använda sin fulla potential.

workshop_500_280

Företagsanpassade utbildningar

För företag som vill satsa på sina chefer. Professionell coaching inom modernt ledarskap är idag en framgångsfaktor för att nå uppsatta mål inom företaget/organisationen.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail