Om certifiering

Den största branschorganisationen för coacher i världen är ICF International Coach Federation, som i dagsläget är representerat i ett åttiotal länder. En viktig del i att kvalitetssäkra coachyrket är de internationella certifieringarna som ICF utfärdar. ICF verkar för kvalitetsutveckling inom coaching och coachyrket med bl a etiska riktlinjer samt ”core competencies” – kärnkompetenser inom coaching.

Det finns 3 olika nivåer av certifiering inom ICF: ACC, PCC och MCC.

icf_200_100

Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB, Professional Certified Coach ICF.

För mer info om de olika certifieringsnivåerna:

www.coachfederation.org

www.icfsverige.se Gå in under Credential på ICF: s hemsida

ACC – Associate Certified Coach är den första nivån.

Krav som ställs på denna nivå är:

  • 60 utbildningstimmar
  • 100 timmar praktik av coaching (75 betalda timmar och 25 timmar kan vara obetalda)
  • Minimum 8 klienter
  • 10 mentorcoachingtimmar (Akademi Coachstjärnan AB har ett mycket prisvärt upplägg)

När du avslutar utbildningen hos Akademi Coachstjärnan AB gör du också ett slutprov som berättigar dig till diplomering. Svårighetsgraden i diplomeringsprovet och uppcoachningen för certifiering på ACC-nivå är likvärdig.

Därefter kan du göra en skriftlig ansökan till ICF. När din ansökan godkänts får du göra en muntlig examen (vanligtvis över telefonen) inför en examinator från ICF där du visar att du lärt dig ICF:s kärnkompetenser. Examen kan göras på svenska.

PCC – Professional Certified Coach är den andra nivån.

  • 125 utbildningstimmar
  • 500 timmar praktik av coaching
  • Fler kriterier

MCC – Master Certified Coach är den högsta nivån.

  • 200 utbildningstimmar
  • 2 500 timmar praktik av coaching
  • Fler kriterier

moln_500_280

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail