Med möjlighet att gå vidare mot internationell certifiering

Utbilda dig till professionell diplomerad coach!

Pris: 28 500 kr ex moms.
Early bird: 2000 kr rabatt på kurspriset vid anmälan en månad före kursstart.
Plats: Hälsningegatan 49 i Vasastan, Stockholm.

Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet.

Diplomutbildningen är kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation. Utbildningens innehåll utgör den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF. Vår coachutbildning motsvarar utbildningskravet för internationell certifiering på ACC-nivå och PCC-nivå enligt ICF (International Coach Federation).

Se vidare: www.coachfederation.org. Utbildningsdagarna förläggs till 5 utbildningstillfällen à 2 dagar. Även andra upplägg kan förekomma.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar/genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Grow-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter. Coachingförebilder är de internationellt kända coacherna: John Whitmore, Timothy Gallway och Thomas J. Leonard.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa och vilja är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.

En coach hjälper individer/grupper att:

 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Framtidsfokusera och lösa problem.
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner.

En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Ur innehållet

Coachingens historik och teoretiska referensramar
ICF:etiska riktlinjer; coachens etik och professionalitet
Värderingar, attityder och viljans betydelse
Empatibegreppet
Aktivt lyssnande
Effektfullt frågande
Samtalsanalys och samtalets olika faser
Lösningsfokuserad coaching
The Inner game of coaching
”Building your coaching Practice” – En heldag med coaching kring att starta / utveckla din coachingverksamhet och olika marknadsföringsstrategier
Coaching i näringslivet
Gruppcoaching
Certifieringsträning
Coachträning med lärarledd feedback.

old_town_500_280

Utbildningens mål

Denna coachutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov samt 100 egna coachingtimmar kan du som önskar gå vidare mot internationell certifiering.

Utbildningens upplägg

Diplomerad coachutbildning och Diplomerad coachutbildning Intensiv är samma utbildning men med 2 olika upplägg.

Diplomerad coachutbildning: 2 dagar vid 5 olika tillfällen över ca 4 månader.

Till Diplomerad coachutbildning

Diplomerad coachutbildning Intensiv: 5 dagar + 3 dagar.

Kursupplägg för Intensiv coachutbildning

 • En intensivvecka plus ett veckoslut.
 • Lektioner på dagtid, eventuella egna grupparbeten på kvällstid.
 • Teleklasser, 3 gånger i perioden mellan kurstillfällena.
 • Hemuppgifter med studieanvisningar, övningsklienter.
 • En trivselkväll med aktivitet ingår i kursavgiften.
 • I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika. Övrig kost samt eventuell logi står du själv för.

Innehållet grundar sig på ICF professionella kärnkompetenser

Läs mer om de av ICF utarbetade kärnkompetenserna.

Utbildningen är indelad i 5 kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du kunskap om och möjlighet att praktisera de 8 professionella kärnkompetenserna.

 • Coachingens fundament
 • Coachingrelationen / Den personliga coachrollen
 • Coaching ”Live” – Effektiv samtalsträning
 • Lärande, resultat och utveckling
 • Livsbalansen

Gratis introduktionskurs

En halv dags utbildning för att upptäcka professionell coaching. Vänder sig i första hand till dig som är intresserad av att utbilda dig inom coaching. Du får pröva olika coachverktyg.

Online Academy ZOOM

Alla introduktionskurser sker online via verktyget ZOOM.

Välj något av följande datum:

13 augusti (tis) 16.30-18.30
28 augusti (ons) 16.30-18.30
11 september (ons) 16.30-18.30

Nyhet: Frukostintro. Info om diplomerad coachutbildning, verktyg och lite prova på.

2 juli (tis) 08.00-09.30
14 augusti (ons) 08.00-09.30
4 september (ons) 08.00-09.30
18 september (ons) 08.00-09.30

Anmälan: mejla coachstjarnan@telia.com och ange även ditt mobilnummer

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

  Kontakt

  Dina uppgifter ovan lagras och används av Coachstjärnan. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.


  icf_200_100

  Kursansvarig

  Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
  PCC-certifierad Coach ICF, former Internationell Assessor International Coach Federation.
  Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
  För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
  Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail