ACT-baserad coaching / Compassionfokuserad coaching

En 2-dagars upplevelsebaserad workshop

Maximera din coaching med ACT-verktyg. Tredje vågens KBT!
Påbyggnadsutbildning 2 dagar inom coaching
En två dagars kurs där du omsätter den psykologiska metoden ACT i praktiken genom coaching. ACT (Acceptance and Commitment therapy/training) är en beteendeinriktad metod för psykologi och coaching som syftar till att hjälpa personer hitta ett kraftfullt förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. Ett bärande element i kursen är fokus på att finna sina viktigaste värderingar, omsätta dessa i mål, vara närvarande i nuet och ha en god relation med sig själv för att befrämja hälsa inom livets olika aspekter.

Ger 14 utbildningstimmar CCE.

2 dagars kurs: ACT-baserad coaching med Acceptance & Commitment therapy/training.

Pris: 4500 kr ex moms

Beskrivning av ACT

Allt fler börjar intressera sig på den tredje vågens KBT där ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har fått en stor genomslagskraft. ACT är en behandlingsmetod inom kognitiv terapi med ett teoretiskt fundament som utvecklades av psykologerna Steven Hayes, Kelly Wilson och Kirk Strosahl i slutet av 1980-talet. ACT har sina rötter både inom modern forskning om hjärnan och psyket och i zenbuddismen. Ett centralt begrepp inom ACT är bl a existentiella frågeställningar: Vad ska livet handla om för att upplevas meningsfullt? Sedan handlar det om att agera i enlighet med dessa värden. ACT-metoden utgår från att tackla problem och situationer i nutid. ACT bygger på ett vetenskapligt baserat ramverk som kallas för RFT-relational frame theory och som handlar om språkets betydelse och kognitiv inlärningspsykologi.

ACT används idag kliniskt inom vården som en terapiform men även av andra utövare som arbetar preventivt med ”friska” personer. Eftersom ACT-modellen i detta coachingsammanhang inte används kliniskt så väljer vi att kalla ACT för Acceptance and Commitment therapy/training. ACT-metoden passar väldigt bra när det gäller att hjälpa personer med olika slags beteendeförändringar, allt ifrån livsstilsförändringar till stresshantering och stärkande av inre motivationskomponenter. ACT-metoden passar även när det gäller att stärka sina relationer. Övningarna är anpassade till att följa ICF:s elva coachingfärdigheter.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till:

 • dig som är coachutbildad eller innehar liknande samtalsutbildning
 • dig som arbetar professionellt med kommunikation och samtal, till exempel chef/ledare, utbildare, terapeuter, psykologer, lärare, socionomer, entreprenörer, försäljare, rådgivare etc.
 • dig som arbetar inom vården, inom den sociala sektorn, inom den kommunala sektorn eller liknande och samtalar med andra i syfte att utveckla.
 • dig som vill utveckla dig personligt, komma loss, komma vidare i ditt liv mot det som skapar mening och glädje

Ur utbildningens innehåll

ACT-modellens 6 kärnprocesser
Teori och bakgrund till Acceptance & Commitment therapy/training
Psykologisk flexibilitet med hjälp av olika coachverktyg
Övningar inom Medveten närvaro
Övningar inom Acceptance och Defusion
Övningar inom Selfcompassion – self as context
Värderiktningar med meningsfullt handlande. Coachmodeller.
ACT och Relational Frame Theory (RFT) Språkets betydelse inom ACT
Upplevelsebaserat undvikande – emotionella kontrollstrategier
“Den psykologiska dimman” . Att hantera inre barriärer med hjälp av metaforer.
“Verklighetsgapet”. Att finna ett meningsfullt liv baserat på värderingar.

Gratis introduktionskurs

En halv dags utbildning för att upptäcka professionell coaching. Vänder sig i första hand till dig som är intresserad av att utbilda dig inom coaching. Du får pröva olika coachverktyg.

Online Academy ZOOM

Alla introduktionskurser sker online via verktyget ZOOM.

Välj något av följande datum:

13 augusti (tis) 16.30-18.30
28 augusti (ons) 16.30-18.30
11 september (ons) 16.30-18.30

Nyhet: Frukostintro. Info om diplomerad coachutbildning, verktyg och lite prova på.

2 juli (tis) 08.00-09.30
14 augusti (ons) 08.00-09.30
4 september (ons) 08.00-09.30
18 september (ons) 08.00-09.30

Anmälan: mejla coachstjarnan@telia.com och ange även ditt mobilnummer

workshop_500_280

Målet med utbildningen är att du ska:

 • Erhålla kunskap om ACT och de 6 kärnprocesserna
 • Utöka din verktygslåda när det gäller samtal och utveckling
 • Förstå hur våra inre psykologiska processer fungerar i relation till vårt språk
 • Bli inspirerad av olika upplevelsebaserade övningar och kunna applicera dessa inom din egen praktik.
 • Bli medveten om nya strategier för att hantera jobbiga tankar, känslor och kroppssensationer och därigenom uppleva högre livskvalitet
 • Få insikt i hur du kan acceptera det som inte du har kontroll över och förändra det du kan. Och samtidigt sträva mot meningsfulla ,värdebaserade mål och ett ändamålsenligt handlande.

Kunskap om ACT ger dig följande vinster:

 • Du lär dig en metod för att finna din sanna passion i livet och kan använda dessa verktyg till att utveckla andra
 • Du lär dig modeller för att designa ditt liv efter dina viktigaste grundvärderingar och får verktyg att hjälpa andra
 • Du blir coachade i att förverkliga dina visioner och mål och finna strategier hur du når dit med hjälp av övningar/ verktyg.
 • Du blir bättre på att förstå hur du kan leva ett meningsfullt liv med glädje och passion i enlighet med dina värderingar.
 • Du blir bättre på att acceptera ofrånkomliga saker i livet men samtidigt finna mening genom att röra dig mot dina målsättningar.
 • Du lär dig bli mer närvarande i nuet, dvs betydelsen av att vara ”mindful”.
 • Du blir medveten om hur du kan hantera stress och öka ditt välbefinnande inom livets olika domäner.
 • Du lär dig frigöra mer av din egen, inre motivation och handlingskraft.

Utbildningens upplägg

Utbildningsupplägget är varierat och inspirerande. Teori varvas med tillämpningsövningar för att skapa större förståelse och ökat lärande. Du lär dig om ACT genom att coacha/bli coachad genom olika upplevelsebaserade övningar.

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 – 18

Jag vill ha mer information

  Kontakt

  Dina uppgifter ovan lagras och används av Coachstjärnan. Genom att skicka in uppgifterna godkänner du detta. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.


  icf_200_100

  Kursansvarig

  Margareta Sundin, VD Akademi Coachstjärnan AB:
  PCC-certifierad Coach ICF, former Internationell Assessor International Coach Federation.
  Idag är Margareta huvudlärare inom Akademi Coachstjärnans Ackrediterade diplomutbildning enl International Coach Federations kriterier ACSTH.
  För mer info: Anmälan och utförlig kursplan: coachstjarnan@telia.com
  Tel Akademi Coachstjärnan direkt: 070-261 40 54

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail