Det händer relativt ofta på våra coachutbildningar att vi får frågan om det är rätt att uppmärksamma och fråga om känslor i coachsamtalet. Det tycks finnas en missuppfattning om att känslor bara hör hemma i terapin och inte alls i coaching. En tanke om att coaching bara får vara grund och ytlig och inte kan beröra något på djupet.

Vi pratar mycket om EQ (Emotionell Intelligens) och hur viktigt det är för oss coacher att förstå och hantera egna känslor och känslotillstånd. Men framförallt att hjälpa klienten att utforska och förstå sina egna känslor och hur de påverkar henne/honom i olika sammanhang. Susanne Gjerde beskriver i sin bok Coaching Vad Varför Hur bland annat hur processcoaching används vid frågor om just känslor. Coachen ställer utforskande frågor som gör det lättare för klienten att känna efter och sätta ord på känslorna. Det ger klienten ett mer medvetet förhållningssätt till den upplevelsen. Som coacher kan vi hjälpa våra klienter att sortera ut vilka känslor som är förknippade med olika situationer och hur tanke, känsla och beteende samspelar.

Inom forskningsområdet affektiv neurovetenskap söker man svar på vilka områden i hjärnan som styr våra känslor och vad det är för kemiska processer som påverkar dem. Amygdala hjälper oss att göra bedömningen om något är bra eller dåligt. Ibland varnar amygdala överdrivet och i onödan som vid t.ex. fobier. Känslorna har formats under människans utveckling för att ge oss större möjligheter att överleva. Känslor motiverar oss att agera på ett visst sätt i en viss situation.

Maria-Pia Gottberg och Anna Eriksson Skarin sammanfattar i Känslosmart att ”Din amygdala kan försätta dig i både pinsamma och obehagliga situationer men vill egentligen bara väl, … att du ska överleva.” Vid en sådan amygdalakidnappning är det lätt hänt att försöka bli av med obehaget genom att agera med t.ex. ilska. Genom att bli uppmärksamma på reaktionen kan vi lära oss att möta och acceptera obehagliga känslor snarare än att fly och agera ut dem.

Kort sagt: känslor hör absolut hemma i coachingen och det är viktigt att uppmärksamma dem och utforska hur de påverkar klienten i olika situationer i vardagen.

Mia Skjöldebrand Hedström

ICF Professional Certified Coach, PCC
www.inresurs.se mia@inresurs.se 0703-378025

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail