Som coach och föreläsare inom Mindfulness träffar jag på många människor som lider och begränsas av Perfektionist Problemet. Det är kanske vanligare bland unga människor tidigt i sina karriärer men för många högpresterande människor är det något som vi bär med oss mer eller mindre genom hela våra arbetsliv (och privatliv).

Kärnan i mindsetet är att det vi gör aldrig är gott nog. Och de gångerna vi faktiskt känner att vi lyckats hinner vi knappt pusta ut innan nästa utmaning att övervinna väntar bakom nästa dörr. Eller så hittar vi andra som ”lyckats ännu bättre” vilket genom sociala medier bara finns ett knapptryck bort. Perfektionist Problemet är ett problem på de flesta arbetsplatser och är något som i bästa fall kan leda till stress och sämre prestation och i värsta fall till sjukskrivning och utbrändhet. Att sträva efter perfektion är så klart inget problem i sig. Det är när vi sätter likhetstecken mellan vårt självvärde och en perfekt prestation som problem uppstår. Då blir allt som vi gör en strid på liv eller död och en risk för avvisning eller misslyckande leder till stora stresspåslag och kanske ångest.Vi vet idag att ett för stort stresspåslag (vårt fly/fäkta-system går på högvarv), framförallt under längre tid, inte bara är skadligt för vår hälsa utan det har även negativa effekter på vår kreativitet, våra prioriteringar och vår sociala förmåga.

Så finns det något motmedel mot Perfektionist Problemet?

Vi coacher tycker om att använda metaforer. Jag frågade en klient hur hon skulle ta sig an för att vinna en biltävling från Stockholm till Paris. Svaret blev att ”pressa bilen till max, dricka kaffe och inte sova på vägen”. Helt säkert en vinnande strategi! Min följdfråga blev hur den strategin skulle ändras om tävlingen kördes varje dag under 20 års tid? Hmm… då skulle helt plötsligt sömn, att ha roligt och pröva olika vägar vara helt nödvändigt! Att pröva nya vägar och risktagande är ett par av de aspekter som den ungerske forskaren Mihalyi Csikszentmihalyi såg som nycklar till att uppnå Flow i livet (Flow är enkelt uttryckt det tillstånd där vi mår och presterar som bäst). Det intressanta med risktagandet är att det inte får ligga för långt ifrån vår komfortzon. Då hamnar vi i stress (eller uttråkning) i stället för i Flow. Studier har visat att en lagom stretch av komfortzonen ligger på ca 4%. Du ska känna ett spännande pirr inför dina utmaningar men långt ifrån panik eller ångest.

Magnus Quensel

Magnus arbetar som coach samt föreläser och håller utbildningar inom Flow och Mindfulness. Han driver även resorten La Finca i Spanien.
Kontakt: magnus@quensel.nu
0709-950584
www.outofyourmind.se.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail